Eucinetidae

Eucinetidae er en artsfattig familie av biller. Ingen arter er foreløpig funnet i Norge men én art finnes i våre naboland. De er små biller som ligner hårbiller. Brystskjoldet (pronotum) er uvanlig kort, hodet er lite og nedbøyd toddler drink bottles, og bakhoftene har plateaktige utvekster som dekker mye av de fremste bukleddene. Billene er soppetere.

Små (0 best running bum bag,8 – 4 mm) biller, mer eller mindre ovale sett ovenfra. Kroppsformen er gjern temmelig flat men kan også være hvelvet. Disse billene kan ikke rulle seg sammen til en ball, i motsetning til de beslektede dvergbillene. Oversiden er dekket med fine hår eller skjell, uten groper eller opphøyde lister. Hodet er lite og nedbøyd refilling water bottles, som oftest ikke synlig ovenfra. Fasettøynene er temmelig små eller de kan mangle helt. Antennene er middels lange, trådformede eller svakt kølleformede, og består av 11 ledd. Hos noen arter er munndelene trukket ut til en kort how much meat tenderizer to use, tynn snabel. Brystskjoldet (pronotum) er svært kort, mye bredere enn langt, høyst 1/3 så langt som dekkvingene. Dekkvingene dekker hele bakkroppen, er avlange og gjerne avflatet over ryggen. Hos noen arter har de tydelige lengdestriper, hos andre ikke. Beina er temmelig lange, bakhoftene har plateformede utvekster som dekker mye av de fremste bukleddene, og som bakbeina kan skjules under. Leggene er noe avflatet, med en tornekrans ytterst. Føttene er sylindriske og fem-leddete.

Både larvene og de voksne billene lever av sopp. Noen spiser sporer av slimsopper, andre lever av hyfer av stilksporesopper (gruppen som de hattsoppene hører til). Noen akn finnes på råtnende plantemateriale. De voksne billene kan hoppe.

Share This: